Tỷ giá đổi tiền
4428148.86 RUR = 1 BTC
Thời gian xử lý đơn hàng trung bình
10 phút 24 giây.